Totemi


Totemi spadaju u red najpopularnijih reklamnih proizvoda. Pretežno se postavljaju ispred objekata na vidljivom mestu i na bezbednoj udaljenosti od saobraćajnica. Namena im je da ukažu na objekat koji se obeležava sa što veće daljine.