Proizvodi od klirita


Kombinovani displeji

Displeji su napravljeni kombinovanjem klirit i aluminijuma.