Banka Intesa Krovna reklama

Već po tradiciji, na visinama. Jednu od vodećih bankaka u Srbiji, Intesa Banku, obeležili smo krovnom reklamom. Tehničko – tehnološki vrlo zahtevan projekat, no uspešno realizovan!